Wordress Skaner

Skaner podatności dla WordPress oraz WooCommerce służy do identyfikowania i eliminowania potencjalnych zagrożeń, które mogą narazić stronę na ataki. Użytkowanie skanera powinno być zgodne z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki zawodowej.

Skaner ten nie wykorzystuje żadnych technik ani metod, które nie byłyby już stosowane przez współczesne, zaawansowane boty i złośliwe oprogramowanie atakujące platformy WordPress i WooCommerce. Jego celem jest uzyskanie informacji na temat instalacji WordPress i jej dalsze wzmocnienie zabezpieczeń oraz ochrona przed nieautoryzowanym dostępem oraz innymi formami cyberataków. Korzystanie z narzędzi tego typu powinno odbywać się wyłącznie w celu legalnego zabezpieczenia własnych zasobów internetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz standardami bezpieczeństwa informacji.

Vulnerability Scanner

Zakres WordPress skanera

Skaner podatności dla WordPress i WooCommerce analizuje różnorodne aspekty bezpieczeństwa strony internetowej, takie jak podatności na ataki typu SQL Injection, Cross-site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF), oraz inne luki w zabezpieczeniach. Narzędzie sprawdza również poprawność konfiguracji nagłówków bezpieczeństwa, zabezpieczeń związanych z włączaniem plików, oraz monitorowanie potencjalnych prób nieautoryzowanego dostępu i ataków typu brute force. Celem skanera jest identyfikacja i eliminacja zagrożeń, aby chronić stronę przed możliwymi atakami i naruszeniami bezpieczeństwa.

Naprawa podatności WordPress

Jeżeli skaner wykryje jakiekolwiek podatności, oferuję profesjonalne usługi ich eliminacji. Nie warto zwlekać, aż Państwa strona zostanie zainfekowana lub uszkodzona. Szybkie i skuteczne działania są kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa i integralności Państwa witryny. Proaktywne podejście do zabezpieczeń może zapobiec poważnym problemom i zapewnić spokój oraz stabilność działania serwisu.

Firma
Napisz email
Zadzwoń